Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Termau

Enw’r Safle
Enw safle, adeilad neu nodwedd.
 
Manylion y Safle
Y wybodaeth sydd yn Coflein am y safle. Mae’n cynnwys lleoliad y safle, ei NPRN (cyfeirnod unigryw’r safle), y math o safle, cyfnod y safle a disgrifiad o’r safle.
 
Lluniau Digidol
Lluniau ar-lein sy’n gysylltiedig â’r cofnod ac ar gael i’w gweld a’u llwytho i lawr.
 
Cofnodion o’r Archif
Eitemau o’r archif, neu gasgliadau o gofnodion, yn archif y Cofnod Henebion Cenedlaethol ac wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â’r safle.
 
Safleoedd Cysylltiedig
Safleoedd eraill yn y Cofnod Henebion Cenedlaethol sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r safle.
 
NPRN
Mae’r Rhif Cofnodi Sylfaenol Cenedlaethol (NPRN) yn gyfeirnod unigryw i bob safle yn ein cronfa ddata ni.
 
Cyfeirnod Map
Dalen chwarter yr Arolwg Ordnans (1:10,000) y mae’r safle wedi’i nodi arno.
 
Cyfeirnod Grid (Cyfeirnod Grid Cenedlaethol - NGR)
Cyfeirnod map sy’n cynnwys dwyreiniaid a gogleddiaid sy’n dynodi lleoliad y safle. Mae modd gosod cyfeirnod map 10-ffigur o fewn y Grid Cenedlaethol gan ddiffinio lleoliad hyd at fanwl-gywirdeb o fetr (e.e. SH5809531245).
 
Yr Awdurdod Unedol (Lleol)
Y diriogaeth weinyddol gyfredol y mae’r safle ynddi yn dilyn ad-drefnu Llywodraeth Leol ym 1996.
 
Yr Hen Sir
Yr hen sir y mae’r safle ynddi. Seilir y rhestr o siroedd ar y ffiniau a ddefnyddid cyn ad-drefnu Llywodraeth Leol ym 1974.
 
Cymuned
Y cyngor cymuned lleol neu’r cyngor tref lleol y mae’r safle yn ei diriogaeth fel y’i sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.
 
Y Math o Safle
Y math o safle, adeilad neu nodwedd. I weld rhestr lawn o’r mathau hynny, ewch i’n Thesawrws o Fathau o Henebion (link).
 
Dosbarth Bras
Dosbarthiad bras, sydd fel rheol yn adlewyrchu swyddogaeth y safle, ar sail y math o safle (gweler Math o Safle).
 
Cyfnod
Mae’n dynodi’r cyfnod archaeolegol pryd y crëwyd neu y meddiannwyd y safle. Yn achos llongddrylliadau a gweddillion awyrennau, mae ‘cyfnod’ yn dynodi pryd y drylliwyd y llong neu’r awyren.
 
Disgrifiad
Mae’r disgrifiad cyffredinol o’r safle yn rhoi crynodeb hanesyddol byr ohono ac yn cynnig cyfeiriadau a ffynonellau ar gyfer darllen pellach.
 
 
Rhif Catalog
Cyfeirnod unigryw ar gyfer pob eitem mewn casgliad yn ein cronfa ddata.
 
Cofnod y Casgliad
Enw’r casgliad y mae’r rhif catalog unigol yn rhan ohono.
 
 
Disgrifiad (Cofnodion yn yr Archifau)
Mae’n rhoi disgrifiad byr o’r cofnod sydd yn yr archifau.
 
Cyfrwng
Mae’n manylu ar ffurf y deunydd sydd yn yr archif, megis testun, cartograffig, ffotograff ac ati.