Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Canllaw i Ddefnyddwyr

Mae Coflein yn newid.  Mae’n bleser mawr gennym gyflwyno ffyrdd newydd o chwilio am ganlyniadau a’u harddangos i gynyddu’ch gallu chi i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am archaeoleg a threftadaeth Cymru. Gallwch chi’n awr gynhyrchu mapiau dosbarthiad o’ch chwiliadau a’u llwytho i lawr mewn ffeil .CSV neu ffeil Google Maps .KML. Yn ein hadran Orielau newydd, gallwch chi hefyd weld rhai o’r lluniau gorau sydd gennym yn ein harchif.

 

Mae Coflein wedi’i chynllunio i fod yn hawdd ei chyrraedd ar eich ffôn neu’ch tabled. Oherwydd ein hymrwymiad i wella’n gwasanaethau ni’n gyson, mae rhagor o nodweddion gwych ar y gweill ac fe ddaw gwelliannau i’n system fapiau cyn hir. Defnyddiwch y botwm Adborth i ddweud eich dweud amdanynt.

 

Chwilio ein catalog cyfan yn ôl allweddair

1. Yn y gornel dde uchaf gallwch wneud chwiliad cyflym yn ôl Allweddair, NPRN neu Rif Catalog: dewiswch Oll o’r gwymplen a phwyswch y Dychwelwr neu’r eicon Chwilio (chwyddwydr) i ddychwelyd dwy set o ganlyniadau.

2. Mae’r canlyniadau wedi’u rhannu’n ddwy adran – Safleoedd ac Archifau. Mae’r tabiau’n eich galluogi i symud yn rhwydd rhwng y ddwy.

3. Ar unrhyw sgrin ganlyniadau gallwch fireinio eich chwiliad drwy glicio mireiniwch.

4. Ar unrhyw sgrin ganlyniadau gallwch hidlo eich canlyniadau drwy ddefnyddio’r cwymplenni sy’n briodol i’r adran rydych chi ynddi.

(enghraifft: chwiliwch am “Gaer Fawr”)

 

Chwilio ein cofnodion Safle yn uniongyrchol mewn dwy ffordd

1. Yn y gornel dde uchaf gallwch wneud chwiliad cyflym yn ôl Allweddair neu rif NPRN: dewiswch Safle o’r gwymplen a phwyswch y Dychwelwr neu’r eicon Chwilio (chwyddwydr) i ddychwelyd rhestr o ganlyniadau.

2. Cliciwch ar Safleoedd yn y brif ddewislen. Ar y dudalen hon gallwch chwilio yn ôl Enw’r Safle, NPRN (Prif Rif Cofnod Cenedlaethol), Math o Safle, Dosbarth Cyffredinol, Testun Rhydd, Cyfnod, Cymuned, Awdurdod Unedol (Lleol), Hen Sir neu NGR (Cyfeirnod Grid Cenedlaethol) neu gallwch gyfuno rhai o’r elfennau hyn i greu chwiliad mwy penodol.

 

Cofnodion safle

1. Mae Cofnodion Safle yn awr wedi’u strwythuro mewn ffordd sy’n sicrhau bod yr holl ddata ar gael ar un dudalen.

2. Mae map statig o leoliad y safle’n cael ei arddangos ar ben y dudalen, ac mae cyswllt i’r cofnod ym Mapio Coflein yn cael ei arddangos odano.

3. Mae cysylltau cyflym i’w gweld ar ben y cofnod ar y chwith fel y gallwch neidio’n hawdd i’r rhan o’r cofnod y mae gennych ddiddordeb ynddi.

4. Os oes Delweddau Digidol cysylltiedig, bydd yr 16 ddelwedd gyntaf i’w gweld yma (cliciwch Gweld Pob Un i agor tudalen oriel o’r holl ddelweddau digidol ar gyfer y safle hwnnw). Drwy glicio ar fân-lun fe arddangosir delwedd fwy o faint odano ynghyd â rhai manylion cryno.

5. Os oes Cofnodion Archifol cysylltiedig fe gânt eu rhestru ar y dudalen Cofnodion Safle (unwaith eto, cliciwch Gweld Pob Un i agor rhestr gyflawn o’r Cofnodion Archifol sy’n gysylltiedig â’r Safle hwn).

6. Os oes Safleoedd Cysylltiedig yn ymwneud â’r cofnod safle rydych chi’n edrych arno ar hyn o bryd, fe ddangosir rhestr ohonynt.

7. Os oes Adnoddau Ar-lein ar gael, megis adroddiadau wedi’u digido neu baneli arddangos, fe ddangosir rhestr ohonynt ar waelod y dudalen.

 

Chwiliad Safle

Enw’r Safle: Teipiwch enw’r safle rydych chi’n chwilio amdano

NPRN: Os gwyddoch beth yw cyfeirnod unigryw Coflein ar gyfer y safle, teipiwch ef yma

Math o Safle: Teipiwch y math o safle/safleoedd rydych chi’n chwilio amdano/amdanynt

Dosbarth Cyffredinol: Teipiwch ddosbarth y safle/safleoedd rydych chi’n chwilio amdano/amdanynt

Chwiliad Testun Rhydd: Teipiwch destun, e.e. `to gwellt´

Cyfnod: Teipiwch y cyfnod y mae’r safle’n deillio ohono

Cymuned: Ym mha gymuned y mae’r safle

Awdurdod Unedol (Lleol): Ym mha Ardal Cyngor y mae’r safle

Hen Sir: Ym mae Hen Sir y mae’r safle

NGR: Cyfeirnod Grid Cenedlaethol (e.e. ST44429874)

 

Chwilio ein Harchif yn uniongyrchol mewn dwy ffordd

1. Yn y gornel dde uchaf gallwch wneud chwiliad cyflym yn ôl Allweddair neu Rif Catalog: dewiswch Archif o’r gwymplen a phwyswch y Dychwelwr neu’r eicon Chwilio (chwyddwydr) i ddychwelyd rhestr o ganlyniadau.

2. Cliciwch ar Archif yn y brif ddewislen. Ar y dudalen hon gallwch chwilio yn ôl Enw’r Casgliad, Cyfeirnod, Dyddiad, Cychwynnwr, Rhif Derbyn, Cyfrwng, Rhif Catalog, NPRN a Thestun Rhydd, neu gyfuno rhai o’r elfennau hyn i greu chwiliad mwy penodol.

 

Cofnodion archifol

1. Mae Coflein yn caniatáu i chi chwilio archif Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, a bydd yn dychwelyd gwybodaeth am yr amrywiaeth enfawr o gasgliadau ac eitemau sydd ar gadw yn yr archif.

2. Dim ond eitemau digidol a all gael eu gweld ar-lein. Gellir gweld eitemau nad ydynt wedi’u digido yn ein Hystafell Ymchwil yn Aberystwyth drwy wneud apwyntiad.

3. Os yw’r cofnod yn eitem sy’n Adnodd Ar-lein, e.e. ffeil PDF o Gyhoeddiad Digidol, gall copi gael ei lwytho i lawr i weithio gydag ef all-lein.

 4.  Os yw cofnod Archifol yn gysylltiedig â chofnod Safle yna caiff y cofnod Safle ei restru ar waelod y sgrin o dan Manylion Archif Safleoedd Cysylltiedig. Os cliciwch ar yr NPRN neu Enw’r Safle fe ewch i gofnod llawn y safle hwnnw.

 

Chwiliad Archifau

Enw'r Casgliad: Dewiswch o´r rhestr o gasgliadau yn CHCC.

Cyfeirnod: Os gwyddoch beth yw´r cyfeirnod casgliad ar gyfer y casgliad, grwp neu eitem, teipiwch ef yma.

Dyddiad: Y flwyddyn y cafodd casgliad, grŵp neu eitem ei greu/chreu.

Cychwynnwr: Enw´r sawl a gychwynnodd neu a greodd gasgliad, grwŵp neu eitem.

Rhif Derbyn: Os gwyddoch beth yw rhif derbyn y casgliad, grwŵp neu eitem, teipiwch ef yma.

Cyfrwng: Dewiswch gyfrwng casgliad, grwŵp neu eitem o´r rhestr.

Rhif Catalog: Os gwyddoch chi gyfeirnod unigryw Coflein ar gyfer safle, rhowch ef yma

NPRN: Os gwyddoch beth yw NPRN (National Primary Record Number) y safle neu heneb rydych chi eisiau cofnodion ar ei gyfer/chyfer, teipiwch ef yma.

Chwiliad Testun: Rhowch y testun, e.e. `thatch´