Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Eglwysi Adeg y Rhyfel, 1941-1942

Cafodd y lluniau hyn o du mewn eglwysi yng Nghymru eu dewis o blith mwy na 700 o ffotograffau newydd eu digido o’r Cofnod Adeiladau Cenedlaethol. Roedd y corff hwn yn gyfrifol am gyflogi ffotograffwyr i ymgymryd â rhaglen helaeth o arolygon ffotograffig cyflym i gofnodi adeiladweithiau pwysig ar hyd a lled Prydain rhag ofn iddynt gael eu dinistrio yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Parhaodd y gwaith hwn ar ôl y rhyfel gan fod llawer o adeiladau mewn perygl o gael eu dymchwel neu eu gweddnewid. Mae cofnodi adeiladau mewn perygl yn parhau’n un o’n swyddogaethau allweddol. Mae’r deunydd Cymreig yn cynnwys cofnodion ffotograffig unigryw uchel eu hansawdd o safleoedd fel cestyll, tai hanesyddol a safleoedd archaeolegol, yn ogystal ag eglwysi. Mae un llun yn dangos y llenni llwyrddüwch a ddefnyddid yn ystod y rhyfel i dywyllu ffenestri rhag ofn denu sylw’r gelyn. Mae’r ddelwedd drist o eglwys Santes Fair, Abertawe, a dynnwyd ym mis Mehefin 1941, ar ôl iddi gael ei dinistrio yn ystod blitz tair noson ym mis Chwefror 1941, yn dangos pa mor angenrheidiol oedd y gwaith cofnodi hwn.